หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา MANIDIPINE 20 MG TABLET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์แนบ    ประกาศร่าง 5 กพ 67_10819_65c09cdfec7e8.pdfเผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา MANIDIPINE 20 MG TABLET
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :