หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินและรั้วอาคารคลินิกใกล้ใจ
ไฟล์แนบ    ราคากลางหลังคาคลุมทางเดินและรั้งอ.ใกล้ใจ._10819_639d374c093f7.pdfโรงพยาบาลบางละมุงจะดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินและรั้วอาคารคลินิกใกล้ใจ
โดยมีราคากลางเป็นเงินจำนวน 495,800 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)


โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :