หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ (Fully Automated) พร้อมชุดน้ำยาตรวจ SARS-COV-๒ ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bid
ไฟล์แนบ    ร่างประกาศ 161264_10819_61bac3dd45f50.pdfเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ (Fully Automated) พร้อมชุดน้ำยาตรวจ SARS-COV-๒ ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding)


โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :