หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) พร้อมชุดน้ำยาตรวจ SARS-COV-๒ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR จำนวน ๙๔,๐๐๐ ชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding)
ไฟล์แนบ    ร่างประกาศ081264_10819_61b0abf967400.pdfเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) พร้อมชุดน้ำยาตรวจ SARS-COV-๒ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR จำนวน ๙๔,๐๐๐ ชุดทดสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (e-bidding)


โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :