หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 Viral load โดยวิธี PCR แบบ Real Time ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)
ไฟล์แนบ    ร่างประกาศ111164_10819_618d21bc5a29b.pdfเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณไวรัส HIV-1 Viral load โดยวิธี PCR แบบ Real Time ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding)


โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :