หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผนงาน
ไฟล์แนบ    เผยแพร่แผน4แผนงาน 29 มี.ค. 64._10819_60619ede7c20f.pdfเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผนงาน
๑. ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๒. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง
๓. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เฟส
และวัดค่าสัญญาณชีพพร้อมวัดความดันโลหิตแบบภายนอกจอภาพสี จำนวน ๒ เครื่อง
๔. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการโรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :