หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดทดสอบทางจุล... 09:47:00 - 10 ก.ค 2566
2 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ Infl... 11:38:00 - 20 มิ.ย. 2566
3 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารและราคากลาง ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์... 09:54:00 - 13 มิ.ย. 2566
4 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสายส่งสัญญาณ ระบบแจ้งเตือนทา... 09:43:00 - 13 มิ.ย. 2566
5 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องผนึกสายถุงบร... 10:38:00 - 18 พ.ค. 2566
6 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องผนึกสายถุงบร... 10:38:00 - 18 พ.ค. 2566
7 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โด... 11:24:00 - 07 ต.ค. 2565
8 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 04:48:00 - 09 ส.ค. 2565
9 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 04:48:00 - 09 ส.ค. 2565
10 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เช่าเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ พร้อมชุดน้... 08:16:00 - 10 มี.ค. 2565
11 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจห... 10:51:00 - 29 ธ.ค. 2564
12 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา เช่าเครื่องอ่านเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัต... 11:13:00 - 01 ธ.ค. 2564
13 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โด... 13:55:00 - 19 ก.ค 2564
14 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ SARS... 13:26:00 - 24 มิ.ย. 2564
15 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ SARS... 11:41:00 - 29 มี.ค. 2564
16 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ SARS... 14:53:00 - 15 มี.ค. 2564
17 . ประกาศในหน่วยงาน งบทดลอง โรงพยาบาลบางละมุง เดือนตุลาคม 2563 15:51:00 - 13 พ.ย. 2563
18 . ประกาศในหน่วยงาน รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กย.63 16:48:00 - 09 พ.ย. 2563
19 . ประกาศในหน่วยงาน งบทดลอง โรงพยาบาลบางละมุง เดือนมิถุนายน 2563 10:41:00 - 14 ก.ค 2563
20 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:05:00 - 31 มี.ค. 2563
21 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11:03:00 - 31 มี.ค. 2563
22 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10:59:00 - 31 มี.ค. 2563
23 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 15:03:00 - 07 มิ.ย. 2562
24 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล 14:29:00 - 07 มิ.ย. 2562
25 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโ... 14:05:00 - 30 ม.ย. 2561
26 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 13:41:00 - 30 ม.ย. 2561
27 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย มี... 15:24:00 - 27 มี.ค. 2561
28 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบ... 15:22:00 - 27 มี.ค. 2561
29 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์พร้อมชุดหัวจ่ายก๊าซทาง... 08:45:00 - 16 มี.ค. 2561
30 . ประกาศในหน่วยงาน จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:51:00 - 05 มี.ค. 2561
31 . ประกาศในหน่วยงาน จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18:07:00 - 05 มี.ค. 2561
32 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิ... 16:19:29 - 14 ธ.ค. 2560
33 . ประกาศในหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ... 18:26:14 - 06 ธ.ค. 2560
34 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ด้วยวิธ... 14:56:40 - 23 พ.ย. 2560
35 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:04:37 - 03 พ.ค. 2560
36 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:03:59 - 03 พ.ค. 2560
37 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง (ต่อ) 09:03:40 - 03 พ.ค. 2560
38 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:59 - 02 พ.ค. 2560
39 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย รพ.บางละมุง 16:07:04 - 02 พ.ค. 2560
40 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางละมุง 17:23:27 - 25 ม.ย. 2560
41 . ประกาศในหน่วยงาน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส... 17:43:28 - 15 มี.ค. 2560
42 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่ราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10:52:41 - 27 ม.ค. 2560
43 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16:27:58 - 23 ม.ค. 2560
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :