Warning: getimagesize(../pic_news/bf099fb302a8cf4a7b9cda0462cd6773.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\10819\meta.php on line 5
พนักงานโรงพยาบาลบางละมุงร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลบางละมุง
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
พนักงานโรงพยาบาลบางละมุงร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน "ต้นการบูร" ให้เป็นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข

พนักงานโรงพยาบาลบางละมุงร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าตึกอาคารอุบัติเหตุ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :