หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14:00 นาฬิกา นายวิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงและคณะ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต นโยบายไม่รับของขวัญ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลบางละมุง
จนท.รพบางละมุง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :