Warning: getimagesize(../pic_news/92b41a76f17458e824f78adb564dd6b3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\10819\meta.php on line 5
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด - โรงพยาบาลบางละมุง
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
น.ส.นริศรา นาคอนุเคราะห์
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2565

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :