หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. นายวสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางละมุง ได้ประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบางละมุง
จนท.ดูแล ระบบ
โพสต์เมื่อ 05 ก.พ. 2565

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :