Warning: getimagesize(../pic_news/8a9dd44ce94908635eb9f3ecbc489a08.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\10819\meta.php on line 5
การพัฒนาระบบบริการสุจภาพจิตและจิตเวช - โรงพยาบาลบางละมุง
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การพัฒนาระบบบริการสุจภาพจิตและจิตเวช
13 ก.ค 60 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.บางละมุง เป็นตัวแทนเขตสุจภาพที่6 เข้าร่วมนำเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เรื่อง เพื่อนบ้านเพื่อนใจ ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุจภาพจิตและจิตเวชชุมชน...มีผู้ร่วมส่งผลงาน 99 เรื่อง ...ขอกำลังใจด้วยนะค่

โพสต์เมื่อ 13 ก.ค 2560

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :