Warning: getimagesize(../pic_news/77a38832c72c846e15baa1e22db6fb66.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\10819\meta.php on line 5
คุณสุพร รัตนเชษฐ์ มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ - โรงพยาบาลบางละมุง
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คุณสุพร รัตนเชษฐ์ มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์
คุณสุพร รัตนเชษฐ์ เจ้าของร้านเล้งกี่ และนักธุรกิจคนสำคัญของเมืองพัทยา มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์ให้ความละเอียดภาพสูง สำหรับผ่าตัดข้อกระดูกและเอ็น ให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ลดความเจ็บปวด ลดระยะเวลาการหายของแผล ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้น โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและตัวแทนรับมอบเครื่องมือ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :