Warning: getimagesize(../pic_news/00f5776b307191f8a3f2c85be1ab6556.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\10819\meta.php on line 5
ครอบครัวโค้วชั่งเอียะบริจาคเงินซื้อเครื่องล้างไต - โรงพยาบาลบางละมุง
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ครอบครัวโค้วชั่งเอียะบริจาคเงินซื้อเครื่องล้างไต
ครอบครัวโค้วชั่งเอียะบริจาคเงินซื้อเครื่องล้างไตมูลค่า 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะนำเครื่องมือและเงินที่รับบริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยและพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป

โพสต์เมื่อ 04 ม.ค. 2561

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :