หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต" (Together Against Corruption : TAC)
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางละมุง
กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์
พิธีเบิกเนตรพระประธานและเฉลิมหอพระประจำรพ.บางละมุง
กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
การศึกษาข้อมูลระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ
คุณสุพร รัตนเชษฐ์ มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดส่องกล้องระบบวีดีทัศน์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ "วันพี่พบน้อง" พยาบาลใหม่โรงพยาบาลบางละมุง
การให้บริการ คลินิก วัยใส เพื่อนใจ พัทยา
IC day 2018 Banglamung hospital, Save your patient
บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
การแข่งขันกีฬา คปสอ. อำเภอบางละมุง
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรงพยาบาลบางละมุงจัดกิจกรรม
ครอบครัวโค้วชั่งเอียะบริจาคเงินซื้อเครื่องล้างไต
Big Cleaning Day
พนักงานโรงพยาบาลบางละมุงร่วมกันปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริจาคมอบเงินสดมูลค่า 50,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง
บัลเล่ต์การกุศลบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2560
อบรมเชิงปฎิบัติการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งานมุธิตาจิต คุณ อรุณ รุ่งแสงฉาย
ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิรรม บิรจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
งานมหกรรมคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่2/2560 11-15 กันยายน 2560
จัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม
คุณป้ากิตสุดา มั่งมี บริจาคเงินซื้อวัสดุพิเศษใส่แผลผู้ป่วย
การพัฒนาระบบบริการสุจภาพจิตและจิตเวช
ได้รับบริจากคุณยายบังอร-คุณจุฑามาศ สกลผดุงเขตต์
การป้องกันการตั้วครรภ์ในวัยรุ่น
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ได้รับบริจาคจากผู้สนับสนุน
งานประเมินผู้สูงอายุ
ซ้อมอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือล่ม
ประชุมกฎหมายทาางการแพทย์ 23-06-60
เยี่ยมหลังคลอด
อบรมณ์เรื่องประโยชน์การให้นมแม่
ทำดอกดาลารัตน์
Big Cleaning
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้ให้บริการสังคม ประจำปี ๒๕๖๐
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส.
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :