หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
  1. ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ
  2. ปรองดองทำงานกันเป็นทีม มีการบริหารจัดการปัญหา
  3. ประหยัดคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนเพื่อประโยชน์สูงสุด
  4. โปร่งใสยึดระเบียบวินัยทางราชการอย่างเคร่งครัด
  5. มีประสิทธิภาพมีกระบวนการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายองค์กร
โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : - โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :