หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

01 ธ.ค. 2564

19 ก.ค 2564

24 มิ.ย. 2564

15 มี.ค. 2564

13 พ.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

21 ม.ค. 2565

20 ม.ค. 2565


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

26 ม.ค. 2565

26 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

20 ม.ค. 2565

14 ม.ค. 2565

14 ม.ค. 2565

14 ธ.ค. 2564

13 ธ.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

26 ม.ค. 2565

26 ม.ค. 2565

25 ม.ค. 2565

24 ม.ค. 2565

24 ม.ค. 2565


นพ.วสันต์ แก้ววี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
038-411551
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงการ RDU
Webmail
นโยบายผู้บริหาร
คลินิกท่องเที่ยว รพ.
คลินิกท่องเที่ยวมหิดล
งานบริการ
ITA
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนการใช้จ่าย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์
การรับเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :