หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


29 พ.ย. 2565

29 พ.ย. 2565

29 พ.ย. 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด   

07 พ.ย. 2565

06 ก.ย. 2565

06 ก.ย. 2565
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

10 พ.ย. 2565

07 ต.ค. 2565

09 ส.ค. 2565

09 ส.ค. 2565

10 มี.ค. 2565


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

29 พ.ย. 2565

23 พ.ย. 2565

18 พ.ย. 2565

18 พ.ย. 2565

15 พ.ย. 2565


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

29 พ.ย. 2565

29 พ.ย. 2565

24 พ.ย. 2565

22 พ.ย. 2565

21 พ.ย. 2565


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

28 พ.ย. 2565

09 ก.ย. 2565

27 ม.ย. 2565

14 มี.ค. 2565

08 ก.พ. 2565


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

29 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565


นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
038-411551
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงการ RDU
Webmail
นโยบายผู้บริหาร
คลินิกท่องเที่ยว รพ.
คลินิกท่องเที่ยวมหิดล
งานบริการ
ITA
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนการใช้จ่าย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์
การรับเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
คลินิกอาชีวเวชกรรม
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :