หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด   

06 ธ.ค. 2565

06 ก.ย. 2565

06 ก.ย. 2565
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

10 พ.ย. 2565

07 ต.ค. 2565

09 ส.ค. 2565

09 ส.ค. 2565

10 มี.ค. 2565


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

23 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2566

21 มี.ค. 2566

17 มี.ค. 2566

17 มี.ค. 2566


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

24 มี.ค. 2566

23 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2566

22 มี.ค. 2566


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

24 ก.พ. 2566

17 ก.พ. 2566

16 ม.ค. 2566

11 ม.ค. 2566

23 ธ.ค. 2565


ITA ทั้งหมด   

20 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    

01 ม.ค. 2513
     ไม่มีข้อมูล


นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
038-411551
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
โครงการ RDU
Webmail
นโยบายผู้บริหาร
คลินิกท่องเที่ยว รพ.
คลินิกท่องเที่ยวมหิดล
งานบริการ
ITA
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนการใช้จ่าย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์
การรับเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
คลินิกอาชีวเวชกรรม
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ


 หน่วยงานภายในจังหวัด
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลบางละมุง หมู่ 5
E-mail : banglamunghospital@blm.go.th โทร 038-411551-2, 0 โทรสาร 038-428464 (ธุร
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN :